Rozmach svíčkařství

V poslední době dochází k výraznému rozmachu svíčkařství. Výrobců svíček přibývá a stále více je i těch, kteří se rozhodli svíčky lít ručně. Na vzestupu jsou hlavně svíčky, které jsou vyráběny z palmového vosku. Jak si ale vybrat svíčku při tolika různých výrobcích? Jedna věc je vybírat intuitivně to, co se nám líbí, a druhá je rozeznat kvalitu a spolehnout se na ni.

Palmový vosk

Palmový vosk je ekologičtější náhradou parafínových svíček. Výrobci, ale i zákazníci si jej oblíbili z několika důvodů. Jedním z nich je jeho jednoduché zpracování, nicméně právě jeho specifické vlastnosti souvisí s jedinečnosti každé vyrobené svíčky.
Palmové svíčky hoří déle než parafínové a mají krásnou krystalizaci na povrchu. Během hoření se vytváří skořápka, přes kterou prosvítá světlo připomínající lucernu. Palmový vosk má čisté hoření, je vhodný i pro alergiky a doporučuje se používat v interiérech.

Drsnost a dutost svíček – určování kvality


Abyste rozpoznali kvalitní svíčku, je důležité vědět čeho si všímat. Drsnost hran svíček je jedním z parametrů, který odpovídá za kvalitu při jejich výrobě. Při výběru svíčky si tedy všímejte strukturu svíčky, její dutost a hrany.
Struktura svíčky by měla být jemná, hladká a s přítomnosti specifických krystalických struktur. Krystaly by měly být pravidelné. Pokud jsou příliš „nahusto“, vosk byl přepálen při nalévání do formy. Pokud na povrchu svíčky není přítomná krystalizace, nebyly dodrženy správné teploty lití.

.

Dutost

Dutost je specifická vlastnost, která je objevuje u svíček v případech, kdy není dodržen správný pracovní postup nebo byl vosk nalitý do neohřátých forem. Uvnitř se tvoří bublinky, které při hoření svíčky mohou způsobovat problémy nebo ji dokonce dělat nebezpečnou. Váha svíčky proto napomáhá při hodnocení její kvality.

Drobivost

Při hledání kvalitní svíčky nezapomeňte zkontrolovat její spodní a vrchní stranu. Hrany svíčky se nesmí drolit. Pokud se drolí, v ruce držíte nekvalitní svíčku, u které nebyl dodržen správný proces výroby.

Hrany

Kvalitní svíčka má přesné a hladké hrany, které se nedrolí. Vosk lze velice jednoduše nalít do plastových forem, vznikne pak ale dutá svíčka. Je způsobeno tím, že plastovou formu nelze nahřát na požadovanou teplotu.

Profesionální ruční lití se vyznačuje použitím forem, které lze nahřívat. Svíčky lité do plastu jsou tedy mnohem lehčí než svíčky, které byly odlévány klasickou metodou do nahřátých forem. Drsnost hran svíčky je taky způsobená nesprávným postupem výroby a odlišuje nekvalitní svíčku od kvalitní.

Abyste si svoji svíčku užili na maximum, myslete také na kvalitu výroby a vybírejte nejen pohledem, ale i rozumem. 

Proto nezapomeňte: svíčka, při které byl dodržen správný postup výroby je těžší, má hladké hrany a její okraje se nedrolí. 

Napsat komentář