Osobnost každého člověka je jedinečná a výjimečná. Je spojením individuálních biologických, psychologických a sociálních aspektů, které jsou utvářeny ve vztazích mezi lidmi ve společnosti. To, jaké vztahy vytváříme nás do určité míry ovlivňuje a dále se projevuje v našich životech.


Osobnosti v našem testu jsou rozděleny do 4 okruhů, které zrcadlí základní charakteristicky různých povah. Umíte se zařadit?


Vědci:
Učitel, Mudrc, Léčitel
Jejich základním rysem je vedení. Rádi se vzdělávají a své učení šíří dál, mají mnoho poznatků.


Vůdci:
Vůdce, Bojovník, Strážce 

Patří mezi vedoucí osobnosti. Jsou stateční, odhodláni a ochotni postavit se za ty, na kterých jim záleží. Umí se obětovat.


Umělci:
Umělec, Světlonosič, Bavič
Mají umělecké duše, přinášejí nový pohled na život. Rádi se prezentují svými výsledky. Zlepšují svět uměním.


Ochránci:
Ochránce, Mírotvůrce, Milující
Jsou zaměřeny především na vztahy. Přinášejí mír a klid do světa. Jejich přítomnost je uklidňující.


Velmi jednoduchý test může hodně prozradit o Vaší osobnosti. Otestujte se. Vyberte si
obrázek, který se vám nejvíc líbí a ten vám napoví, jakou osobností jste.

Obrázkový test

Vyhodnocení:

 1. Umělec
 2. Bojovník
 3. Vůdce
 4. Světlonosič
 5. Milující
 6. Léčitel
 7. Bavič
 8. Strážce
 9. Mírotvůrce
 10. Mudrc
 11. Učitel
 12. Ochránce

 

Charakteristika osobností:


Učitel – tito lidé jsou povahou přísní, ale také zábavní. Jsou zajímaví pro ostatní. Baví je učit a pomáhat. Svým poznáním a náhledem na svět, dokážou lidi vést a nasměrovat je správným směrem. Rádi posouvají informace těm, kteří to potřebují. Jsou příkladem a vzorem. Mají cit jednat správně a tím v ostatních vzbuzují důvěru.

Mudrc – tito lidé jsou dominantní, sebejistí, vyzařují moudrost a vedení. Umí poradit v různých oblastech života a jejich rady jsou ceněny okolím. Neustále rozvíjejí své znalosti, baví je nahlížet na svět z různých úhlů pohledů. Hledají pravdu ve všech životních situacích.

Léčitel – tito lidé chtějí stále to nejlepší pro ostatní, a to nejen ze zdravotního, ale také i duchovního hlediska. Mají vrozenou schopnost uzdravovat různé druhy problémů jakými jsou například vztahy, zdravotní a psychické potíže, bolest. Mají nutkání pomáhat slabším a zranitelnějším.

Vůdce – tito lidé mají velký vliv na ostatní. Jsou nesmírně kreativní v různých oblastech. Dokážou hledat souvislosti a propojovat je se svými vědomostmi. Mnohokrát jsou to maximalisté, všechno dělají na sto procent. Realizují a uplatňují se v oblastech, jakými jsou například obchod a management, často právě ve vedoucích pozicích.

Bojovník – tito lidé jsou dominantní a sebejistí. Znají svou hodnotu a úspěch. Bojují za sebe i za druhé. Jsou nápomocní, ostatním dávají sílu bojovat a nikdy se nevzdávat. Znají pravé hodnoty života, pro které jsou ochotni všechno obětovat.

Strážce – tito lidé mají schopnost udržet jakékoliv tajemství. Sami mnoho tajemství ukrývají. Jsou to výborní kamarádi. Jsou sebejistí a důvěryhodní. Důstojnost, soudržnost, pravdomluvnost a správné mezilidské vztahy  jsou pro ně opravdové hodnoty.

Umělec – tito lidé jsou kreativní a mají duši umělce. Rádi tvoří, umělecké dílo dokážou vytvořit že všeho, i z věcí, které běžným lidem nedávají smysl. Dělají svět krásnějším a zajímavějším. Inspirují lidi k tvorbě, umění a kráse.

Světlonosič – tito lidé vyzařují pozitivní a příjemnou energii, všude tam, kde se nacházejí. Přinášejí světlo do tmy. Jsou moudří, rozvážní a hloubaví. Nosí v sobě spoustu tajemství. Dokáží lidi nasměrovat, poučit a rozvíjet v člověku to, co je v něm dobré. Věci vnímají přes duchovno.

Bavič– tito lidé srší humorem. Nosí s sebou dobrou náladu, kterou umí přenést i na ostatní. Nejvíce je baví rozveselovat a rozdávat pozitivní energii. Mají plnou zásobu vtipů a veselých příběhů. Jsou kreativní a inteligentní. Pomáhají okolí povznést se nad problémy doby.

Ochránce – tito lidé jsou citově založení a vlídní. Chrání lidi, které milují, jakož i opravdové hodnoty života. Dokážou být průbojní, zejména v situacích, kde jde o jejich čest nebo o čest lidí, na kterých jim záleží. Většinou se uplatňují v oblastech ochrany přírody a zvířat. Šíří dobro ve společnosti.

Mírotvůrce – tito lidé mají schopnost uklidňovat a vnášet mír do všech situací. Nesnáší konflikty, umí řešit spory a hádky. Nejvíce oceňují klid. Jsou důležitou součástí světa, neboť bez nich je svět temným místem.

Milující – tito lidé vyzařují lásku. Jejich energie je čistá a příjemná. Největší životní hodnotou je pro ně láska. Láska z nich dělá silné lidi. Dívají na svět přes brýle laskavosti, ale lásku berou jako cíl, který je neoslepuje. Přinášejí klid do duší jiných lidí a sílu tam, kde chybí.

Napsat komentář