Jak se vyrovnat se smrtí?

Jednou z nejtěžších životních událostí je ztráta blízkého. I když jsi v životě projdeme různými
ztrátami, vyrovnat se se smrtí může být náročnou úlohou i pro ty nejsilnější. Když odejde
někdo, na kom vám záleží, neztrácejte naději. I když se to nezdá, každý smutek jednou
zeslábne a bolest ustoupí.

Jak se vyrovnat se ztrátou blízkého?

Akceptujte svoje emoce

Emoce jsou přirozené a smutek je potřebný. Smrt je součástí života.
Je přirozené, že po smrti milované osoby už život nebude takový jako před tím. Ale smutek,
hněv, zlost, strach, vina a zmatek jsou přirozené emoce, které můžete cítit po smrti blízkého.
Je důležité tyto emoce rozpoznat, dovolit si jich prožít a neodsuzovat se za ně.

Hledejte podporu a mluvte

V těžkých chvílích je potřeba mluvit o svých pocitech a emocích. Neuzavírejte se do sebe a
povězte o tom, co cítíte někomu, komu důvěřujete. Hledejte podporu v rodině, u blízkých
přátel nebo neváhejte pohovořit s terapeutem. V těžkých chvílích nikdy nejste sami. Mluvte o
svých pocitech, vzpomínkách na zesnulého. Tyto rozhovory vám pomohou zpracovat a sdílet
své emoce.

Památka na zesnulého

Vytvořte si pamětní předměty. Album s fotkami nebo vzpomínkové listy, mohou mít
terapeutický charakter a dokáží vám pomoci připomínat si pozitivní aspekty života vašeho
blízkého. Ve vašich vzpomínkách zůstane navždy. Zapalte svíčku a nechejte vzpomínky
plynout.

Najděte způsob, jak se rozloučit

Nestihli jste si povědět něco důležitého? Někdy je důležité najít způsob, jak se rozloučit.
Může to být účast na pohřbu, nebo vyjádření pocitů v listě, který vám pomůže ukončit vztah.
Dopovědět nedopovězené. Pošlete odkaz do nebe například svíčku přání. Vzdejte úctu
zapálením svíčky nebo vzpomínkovou večeří s rodinou.

Připomeňte si pozitivní vzpomínky

Místo soustředění se na smutek si připomínejte pozitivní vzpomínky a krásné okamžiky, které
jste s blízkým prožili. Tyto vzpomínky vám pomohou zmírnit bolest.

Nechejte si čas na přemýšlení

Dejte si čas na to, abyste se mohli sami se sebou pohovořit. Nechejte si čas na přemýšlení a
zpracování svých emocí. V tomto procese vám pomohou různé techniky, jakými jsou
například meditace nebo psaní deníku.

Profesionální pomoc

Když máte pocit, že si nedokážete pomoci sami, neváhejte vyhledat profesionální pomoc.
Nezůstávejte na svou bolest sami. Profesionálové vám dokáží dodat potřebný nadhled a
poradit, jak situaci zvládnout lépe.

Vypořádání se se smrtí je individuální proces a nemá pevná pravidla. Důležité je uvědomit si
svoje emoce, hledat podporu a najít to, co u vás bude fungovat.