Přemýšleli jste někdy o významu planet a jejich postavení pro náš život? Přesně tím se zabývá astrologie. Hledá vztahy mezi postavením nebeských těles a událostmi na povrchu Země. Nejčastěji si ji spojujeme s horoskopy. Díky astrologii můžeme poznat sami sebe i to, jaké charakteristické vlastnosti jsme mohli získat v důsledku postavení planet v den našeho narození.

Co je astrologie?

Astrologie je studium událostí a dějů, které byly způsobeny pohybem planet a hvězd v souvislosti s událostmi, které se odehrály nebo odehrají na této Zemi. Je to věda o souvislostech. Nejčastěji je spojována s určováním budoucnosti a osudů jednotlivců nebo skupin lidí. Astrologové ji popisují jako vědu s přesnými pravidly.

Co jsou to znamení?

Znamení, ve kterém jste se narodili, předurčuje základní rysy osobnosti. Tyto povahové rysy se v našem životě mohou, ale nemusí plně projevit. Velkou roli v tom hraje také prostředí, ve kterém člověk vyrůstá, a vztahy, které navazuje. To vše se projevuje v našem životě.

Díky rozsáhlé charakteristice znamení, které si vyberete, se tak o dané osobě dozvíte více, než vám může ona sama říci. Mezi znamení zvěrokruhu patří Vodnář, Ryby, Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh.

 

Co je to ascendent?

Ascendent je astrologický termín označující znamení objevující se na obzoru v okamžiku narození člověka. Zjednodušeně řečeno – tento bod představuje způsob, jakým se člověk projevuje vůči okolnímu světu a jak ho svět vidí, zejména při prvním setkání. Ascendent může ovlivnit osobní styl, fyzický vzhled a celkový prvotní dojem, kterým člověk působí na ostatní.

Astrologický výpočet ascendentu je složitý a závisí na přesných údajích o místě a čase narození. Každý člověk má svůj vlastní ascendent, který se může nacházet v jednom z dvanácti znamení odpovídajících zvířetníkovému kruhu.

 

Charakteristika znamení:

BERAN – Aries ♈

svíčka ke znamení Beran

Datum: 21. března – 20. dubna

živel: oheň

vládnoucí planeta: Mars

Přátelští, impulzivní, soutěživí, vždy otevření novým věcem. I takoví jsou lidé narození ve znamení Berana. Potřebují být dominantní, neradi prohrávají. Vládnoucí planetou je Mars, který jim dodává hojnost nespoutané energie a elánu.

Typickým rysem Beranů je jejich rozhodnost. Jde jim o dosažení cílů bez ohledu na překážky. Jsou plní energie a nadšení, proto mohou mít tendenci vrhat se do všeho po hlavě a bez rozmyslu.

Berani mají často silnou soutěživou povahu a rádi se zapojují do soutěží a výzev. Dokážou se ujmout vedení a motivovat ostatní k dosažení společného cíle.

Kvůli své přímočarosti mohou být někdy poněkud impulzivní a netaktní ve svých reakcích.

 

BÝK – Taurus♉

svíčka ke znamení Býk

datum: 21. dubna – 21. května

živel: země

vládnoucí planeta: Venuše

Lidé narození ve znamení Býka jsou stálí, konzervativní, tvrdohlaví, požitkářští. Milují stabilitu a potřebují se cítit bezpečně – v bydlení, ve vztazích, v práci. Jsou zatíženi na peníze. Dokud je někdo záměrně neprovokuje, mají obvykle klidnou povahu. Mají smysl pro krásu a umění. Vládne jim planeta Venuše.

Býk je zemské znamení, které je spojováno s vytrvalostí, stabilitou a smyslností. Osoby narozené v tomto znamení jsou často spolehlivé a trvají na kvalitě ve všem, co dělají. Jsou známí svou silnou vůlí a schopností tvrdě pracovat, aby dosáhli svých cílů.

Typickým rysem Býka je jeho vytrvalost a spolehlivost. Jakmile se do něčeho pustí, vydrží u toho až do konce. Díky této spolehlivosti a jistotě je Býk skvělým partnerem a spojencem ve všech oblastech života.

 

BLÍŽENCI – Gemini ♊

svíčka ke znamení Blíženci

Datum: 22. května – 21. června

živel: vzduch

vládnoucí planeta: Merkur

Jsou to citliví lidé, nedokážou úmyslně ublížit, jsou rozpolcení a otevření novým věcem. Přílišné přemýšlení jim škodí. Vládne jim planeta Merkur, která jim dává schopnost výborně komunikovat a neustále se učit. Jsou mimořádně inteligentní.

Blíženci jsou třetím znamením zvěrokruhu a jsou známí svou zvídavostí, komunikativností a rychlým myšlením. Osoby narozené v tomto znamení bývají velmi společenské, jsou otevřené novým myšlenkám a přitahuje je objevování nových zkušeností.

Typickým rysem Blíženců je jejich živý a zvídavý intelekt. Jsou schopni rychle pochopit nové pojmy a mají talent vyjadřovat své myšlenky jasně a přesvědčivě. Jejich zvědavost je často vede k tomu, že se věnují nejrůznějším zájmům a oplývají rozličnými znalostmi.

Blíženci jsou také velmi komunikativní a rádi se zapojují do diskusí a společenských interakcí. Mají dar navazovat přátelství a jsou schopni navazovat kontakty s různými lidmi. Jejich schopnost rychle se přizpůsobit novým situacím a lidem z nich dělá oblíbené společníky.

 

RAK – Cancer ♋

svíčka k znamení Rak

Datum: 22. června – 22. července

živel: voda

vládnoucí planeta: Luna

Jsou velmi orientovaní na rodinu. Mají silný pud sebezáchovy. Jejich vládnoucí planetou je Luna, která jim propůjčuje hluboké city, jemnost, mateřskou péči.

Osoby narozené v tomto znamení jsou často vnímavé a soucitné vůči potřebám druhých. Jejich citlivost a intuitivní povaha z nich činí skvělé rádce a opory pro jejich blízké.

Typickým rysem Raků je jejich citová hloubka a citlivost. Jsou velmi vázáni na rodinu a domov a mají silnou potřebu vytvářet bezpečné a stabilní prostředí pro sebe i své blízké. Jejich ochranitelská povaha je vede k tomu, aby se starali o druhé a chránili je před těžkostmi světa.

Raci mají také skvělou intuici a schopnost číst emoce druhých. Dokážou vycítit atmosféru a náladu v místnosti a často reagují na nevyslovené signály a podtexty. Díky své empatické povaze jsou skvělými posluchači a rádci, kteří jsou schopni nabídnout citovou podporu a porozumění. Patří k lidem se srdcem na dlani.

Někdy však mohou být příliš emotivní a náchylní k náladovosti. Jejich citlivost může způsobit, že reagují přehnaně a mají tendenci nic neskrývat. Proto se musí naučit, jak si udržet citovou rovnováhu a stát na vlastních nohou i v náročných situacích.

 

LEV – Leo ♌

svíčka ke znamení Lev

datum: 23. července – 22. srpna

živel: oheň

vládnoucí planeta: Slunce

Lidé narození ve znamení Lva jsou rádi středem pozornosti. Jejich vládnoucí planetou je Slunce, které jim dodává nevyčerpatelné množství energie, hravosti, spontánnosti a věčného úsměvu na tváři. Mají přirozený vůdčí talent.

Osoby narozené v tomto znamení často vyzařují charisma a bývají středem pozornosti.

Typickým rysem Lva je jeho odvaha a sebedůvěra. Dokáže převzít kontrolu nad situací a v případě potřeby jednat rozhodně. Jejich vůdčí schopnosti a schopnost motivovat ostatní z nich často činí vhodné vůdce.

Lvi mají také velké srdce a jsou velmi loajální ke svým blízkým. Mají tendenci velmi chránit svou rodinu a přátele a jsou ochotni pro jejich dobro udělat cokoli. Díky jejich přirozenému optimismu a nadšení dokážou povzbudit ostatní a vnést pozitivní energii do každé situace.

Kromě toho mají také tvůrčího ducha a rádi se vyjadřují prostřednictvím umění a divadla. Mají sklony k dramatickému projevu.

Lev může být někdy příliš dominantní a sebevědomý, což může zavdat příčinu ke konfliktům s ostatními. Jejich potřeba být středem pozornosti a mít situaci pod kontrolou může vést k tomu, že nejsou vždy ochotni naslouchat názorům a potřebám druhých.

 

VÁHY – Libra ♎

svíčka ke znamení Váhy

datum: 23. září – 23. října

živel: vzduch

vládnoucí planeta: Venuše

Tito lidé jsou upřímní, přátelští, čestní, svobodomyslní a nesnášejí konflikty. Vztahy s ostatními jsou pro ně nesmírně důležité. Mají smysl pro spravedlnost a čest. Jejich vládnoucí planetou je Venuše, která jim dává smysl pro krásu, umění. Mohou propadat iluzím a pochybnostem.

Osoby narozené v tomto znamení často zaměřují svou pozornost na vztahy a dokáží vyvažovat různé zájmy a perspektivy.

Typickým rysem Vah je jejich touha po harmonii a spravedlnosti ve všech oblastech života. Dokážou vidět obě strany sporu a snaží se najít kompromisní řešení, které uspokojí všechny zúčastněné. Jejich diplomatický přístup a schopnost vidět věci z více úhlů pohledu z nich činí vhodné prostředníky a rozhodčí ve vztahových situacích.

Váhy mají také velký smysl pro krásu a estetiku. Často jsou atraktivní a mají rády umění, módu a design. Jejich smysl pro harmonii se projevuje i ve vytváření esteticky příjemného prostředí kolem nich.

Kromě toho mají Váhy také velké srdce a jsou velmi starostlivé vůči svým blízkým. Jsou ochotné investovat svůj čas a energii do budování hlubokých a vzájemně uspokojivých vztahů. Jejich snaha o udržení klidu a harmonie může přispět ke stabilitě a spokojenosti ve všech jejich vztazích.

 

ŠTÍR – Scorpius ♏

Svíčka ke znamení Štíra

datum: 24.říjen – 22.listopad

živel: voda

vládnoucí planeta: Pluto

Originální, tvrdohlaví, s vynikající pamětí – i takoví jsou lidé narození ve znamení Štíra. Mají skvělé logické a analytické myšlení. Disponují senzačními nápady. Umí být velmi starostliví a vstřícní. Jejich vládnoucí planetou je Pluto, které jim dodává tajemnost, nevyzpytatelnost. Sami neznají své hranice. Pokud je někdo rozzlobí, umí mu to dát pořádně najevo. Ve společnosti jsou oblíbení a vyhledávaní.

Osoby narozené v tomto znamení jsou často hluboce emocionální a mají sklon zkoumat temné a tajemné stránky života.

Typickým rysem Štírů je jejich vášnivá povaha a intenzivní emoce. Jsou schopni prožívat emoce s hlubokou intenzitou a mají silnou touhu prožívat všechny aspekty života naplno. Jejich odhodlání a vytrvalost je často vedou k dosažení cílů za každou cenu.

Štíři mají také skvělou intuici a schopnost proniknout a nahlédnout pod povrch a odhalit skutečné motivy a záměry druhých. Jejich schopnost číst mezi řádky z nich dělá vhodné detektivy a psychology.

Mají velké srdce a jsou velmi loajální ke svým blízkým. Jsou ochotni pro ně udělat cokoli a chránit je před nebezpečím. Jejich citová hloubka a oddanost z nich činí silné spojence a partnery.

 

STŘELEC – Sagittarius ♐

svíčka pro Střelce

Datum: 23. listopadu – 21. prosince

živel: oheň

vládnoucí planeta: Jupiter

Střelci patří mezi společenské lidi. Jsou spravedliví, vždy připravení pomoci a velmi čestní. Jejich vládnoucí planetou je Jupiter, který jim dodává štěstí a šarm. Jsou otevření novým myšlenkám, stále se učí a vzdělávají. Mají vysoký stupeň duševní energie.

Osoby narozené v tomto znamení často touží rozšiřovat své obzory a poznávat nové zkušenosti.

Typickým rysem Střelců je jejich nezlomný optimismus a odvaha. Jsou připraveni čelit výzvám a riskovat, aby dosáhli svých cílů. Jejich dobrodružný duch je vede k tomu, že se s nadšením a otevřeností vrhají do nových příležitostí.

Střelci mají také velkou touhu objevovat a učit se. Jsou filozofičtí a rádi se zabývají hlubokými otázkami a hledají smysl života. Jejich zvědavost je vede k poznávání různých kultur, filozofií a duchovních tradic.

Mají velké srdce a jsou velmi otevření a přátelští. Dokážou navázat kontakt s různými lidmi a rádi se s ostatními dělí o své zkušenosti a znalosti. Jejich pozitivní energie a nadšení dokáže povzbudit ostatní a vnést světlo do temných dnů.

 

KOZOROH – Capricornus ♑

svíčka ke znamení Kozoroh

Datum: 22. prosince – 20. ledna

živel: země

vládnoucí planeta: Saturn

Kozorozi jsou prorodinní typy. Jsou starostliví, ale také nároční. Jejich vládnoucí planetou je Saturn, který je učí trpělivosti. Chtějí mít vše pod kontrolou a jsou materialističtí. Mají sklon manipulovat s druhými.

Osoby narozené v tomto znamení mají často neutuchající pracovní elán a díky své vytrvalosti a odhodlání jsou schopny dosáhnout svých cílů.

Typickým rysem Kozorohů je jejich ctižádostivost a touha po úspěchu. Dokážou si stanovit vysoké cíle a tvrdě pracovat na jejich dosažení. Jejich disciplinovaný přístup k životu je vede k neustálému zdokonalování a dosahování lepších výsledků.

Kozorozi mají také velkou schopnost plánovat a hospodařit se svým časem. Dokážou si efektivně organizovat své úkoly a stanovit si priority podle důležitosti. Jejich pragmatický přístup k životu z nich činí spolehlivé a nepostradatelné členy jakéhokoli společenství.

Kromě toho Kozorozi projevují také velkou loajalitu a péči vůči svým blízkým. Jsou ochotni obětovat svůj čas a energii pro dobro své rodiny a přátel a jsou schopni jim poskytnout podporu a pomoc v těžkých chvílích. Díky svým silným vazbám a loajalitě jsou důležitými členy každé skupiny.

VODNÁŘ – Aquarius ♒

svíčka ke znamení Vodnáře

Datum: 21. ledna – 20. února

živel: vzduch

Vládnoucí planeta: Uran

Vodnáři mají silnou vůli a silné sociální cítění. Jsou to přátelští, rodinně založení, neklidní a originální lidé. Mají vizionářské nadání a schopnost odhalovat záhady a tajemství. Snaží se žít v souladu s přírodou. Jejich vládnoucí planetou je Uran, který jim dodává impulzivitu, akčnost, odvahu čelit stále novým a novým výzvám. Potřebují být stále v pohybu a mít stále nové nápady. Nemají rádi monotónnost.

Osoby narozené v tomto znamení mají často silnou touhu měnit svět a přinášet nové nápady a inovace.

Typickým rysem Vodnářů je jejich nezávislý duch a touha odlišit se od ostatních. Jsou otevření novým nápadům a inovacím a mají tendenci odmítat konvence a očekávání společnosti. Jejich originalita a kreativita z nich činí jedinečné a inspirativní jedince.

Vodnáři mají také velkou touhu pomáhat druhým a zlepšovat svět. Jsou to lidumilové a mají silný smysl pro spravedlnost. Jejich snaha bojovat za sociální spravedlnost a zájmy méně privilegovaných z nich činí důležité hlasatele společenských změn.

Kromě toho mají Vodnáři také velké srdce a jsou velmi přátelští a otevření. Dokážou navázat kontakt s různými lidmi, rádi diskutují a sdílejí své myšlenky i názory. Jejich snaha vytvářet společenství a komunity z nich činí důležité členy jakékoli skupiny.

RYBY – Pisces ♓

svíčka ke znamení Ryby

Datum: 21. února – 20. března

živel: voda

vládnoucí planeta: Neptun

Jsou to velmi citliví, zranitelní lidé, jsou výborní pozorovatelé, mají umělecké sklony. Vládnoucí planetou je Neptun, který jim dává mimořádnou představivost a vynikající herecké vlohy. Mají sklon k sebeobětování. Snadno podléhají iluzím.

Osoby narozené v tomto znamení mají často silné spojení s duchovními sférami a bývají citlivé a empatické vůči druhým.

Typickým rysem Ryb je jejich hluboká intuice a schopnost vnímat skryté aspekty světa. Jsou velmi citlivé na energii kolem sebe a mají tendenci číst emoce a naladění druhých. Jejich schopnost vnímat věci za hranicemi běžného chápání z nich činí mystické a tajemné bytosti.

Ryby mají také velké srdce a jsou velmi empatické a starostlivé vůči ostatním. Jsou ochotné pomáhat těm, kdo jsou v nouzi, a mají sklon obětovat svůj čas a energii pro dobro druhých. Jejich schopnost cítit bolest a utrpení druhých z nich dělá důležité podporovatele a důvěrníky.

Kromě toho jsou Ryby obdařené také velkou kreativitou a uměleckým nadáním. Své pocity a myšlenky dokáží vyjádřit prostřednictvím umění a kreativních médií. Jejich schopnost vytvářet krásu a sdílet své vnitřní vize s ostatními z nich činí inspirativní a povznášející bytosti.

 

Polarita znamení

Dualitu a vnímání protikladů nebo vzájemnou podmíněnost v taoismu symbolizuje pojem jin a jang. Tyto dvě síly, jin a jang, představují protiklady, které se ale vzájemně doplňují, ve vesmíru jsou tak v neustálé interakci. Jin představuje pasivní, ženský a temný princip, zatímco jang zahrnuje aktivní, mužský a světlý princip. Dualita tvoří základ struktury vesmíru. Jin a jang se vzájemně ovlivňují a vyjadřují dokonalou rovnováhu v neustálém pohybu a při jakékoli změně.

Každou situaci ovlivňují různé protiklady, které se navzájem podmiňují, například světlo/tma, ticho/zvuk nebo žena/muž. Těchto protikladů existuje nekonečné množství, ale vždy se navzájem ovlivňují.

Všichni lidé jsou plní protikladů a jejich reakce a postoje se mohou v různých situacích lišit. Někteří jsou iniciativní, zatímco jiní dávají přednost následování.

Podobně i astrologická znamení mají své protiklady. Dělí se na pozitivní a negativní znamení.

Člení se na šest pozitivních a šest negativních znamení.

 

Kladná znamení:

Kladná znamení jsou v souladu s pravidly, která se vztahují k životnímu stylu:

 • Beran
 • Blíženci
 • Lev
 • Váhy
 • Střelec
 • Vodnář

Charakteristika: Pozitivní znamení se vyznačují jasnou vnímavostí a tvůrčím nadšením. Jsou sebevědomá a přesvědčená, že příležitosti nikdy nekončí. Jsou odhodlaná a rozhodná a nebojí se konfrontace.

 

Záporná znamení:

 • Býk
 • Rak
 • Panna
 • Štír
 • Kozoroh
 • Ryby

Charakteristika: Negativní znamení jsou otevřená, nelítostná a často zranitelná. Jsou náročná a mají tendenci žádat a přijímat více, často jsou kritická a kontrolují sebe i druhé. Jejich přístup je obvykle reaktivní a vybízí ke zlepšení.

Znamení obecně nejsou ani dobrá, ani špatná. Neexistuje horší nebo lepší znamení, každé má své nedostatky a silné stránky. Pokud je známe, můžeme s nimi pracovat a využít je ve svůj prospěch.

 

Rozdělení podle prvků

Kromě polarity principů lze znamení zvěrokruhu rozdělit také podle živlů do čtyř hlavních kategorií: ohnivá, zemská, vzdušná a vodní znamení. Toto rozdělení vychází z klasického pojetí živlů v západní astrologii a vnáší do našeho chápání znamení hlubší vrstvu symboliky a charakteristik, které přebírají jednotlivá znamení.

Ohnivá znamení: Tato znamení jsou zaměřena na energii, vášeň a inspiraci. Patří sem Beran, Lev a Střelec. Ohnivá znamení jsou považována za odvážná, energická a často mají výrazný osobní styl. Bývají iniciativní a ráda se pouštějí do nových dobrodružství.

Zemní znamení: Zemní znamení jsou spojována s praktickým přístupem, stabilitou a spolehlivostí. Mezi tato znamení spadá Býk, Panna a Kozoroh. Zemská znamení jsou známá svou trpělivostí, vytrvalostí a schopností budovat pevné základy svého života.

Vzdušná znamení: Vzdušná znamení jsou orientována na mysl, komunikaci a vztahy. Řadí se sem Blíženci, Váhy a Vodnář. Vzdušná znamení jsou kreativní, společenská a mají tendenci být velmi analytická. Jsou otevřená novým myšlenkám a ráda se zapojují do diskusí.

Vodní znamení: Vodní znamení jsou spojena s emocemi, intuicí a citlivostí. Vodními znameními jsou Rak, Štír a Ryby. Vodní znamení jsou známá svou hlubokou citovou vnímavostí a intuitivním pohledem na svět. Bývají empatická a vnímavá k potřebám druhých.

 

Svíčky zvěrokruhu

Při orientaci ve světě nám pomáhají různá vodítka, která k nám přicházejí, a to i v podobě astrologie a horoskopů.

Každé znamení zvěrokruhu představuje určitý životní princip, který ovlivňuje naši osobnost a chování. Pokud se však tento princip neprojeví, může to vést k disharmonii.

Existuje mnoho metod, jak tento problém řešit, například arteterapie, aromaterapie, muzikoterapie nebo terapie barvami. Další možností je použití speciálně navržených svíček.

 

Svíčky zvěrokruhu od společnosti Astron jsou navrženy tak, aby odrážely podstatu každého znamení. Vytvářejí harmonickou energii, která pomáhá zvládat životní události. Jejich barvy jsou vybírány s ohledem na charakteristiku jednotlivých znamení. Pomohou vám najít souvislosti mezi vaší povahou a vesmírnými událostmi. Světlo svíčky osvětlí vaši určenou cestu a pomůže vám najít správný směr.