Advent je časem klidu a očekávání. Představuje období čtyř týdnů, které zůstávají do Vánoc a jeho duchovní význam připomíná adventní kalendár a taky věnec se čtyřmi svíčkami. Každá z nich má svůj význam. Víte jaký?

Adventní věnec – historie


K adventu neodmyslitelně patří i adventní věnec, který nám pomáhá odečítat „dny do Vánoc. I první adventní věnec plnil stejnou roli, jakou plní i dnes.

Historie adventního věnce se začala psát v roce 1838, kdy Johann Henrich Wichern z Hamburku vyrobil první adventní věnec z jehličnatých halúzek, pro děti ze sirotčince „Drsný dům“. Jako jejich opatrovník chtěl ukončit jejich neustálé otázky o tom, kdy přijdou Vánoce. Vyrobil dřevěný věnec s 24 svíčkami. Tenké svíčky představovaly všední dny a 4 tlustší symbolizovaly čtyři adventní neděle.

Co znamenají adventní svíčky? Adventní svíčky symbolika

Symbolika adventních svíček vychází převážně z křesťanské tradice. Z prvního adventního věnce Johanna Wicherna se „zachovali“
4 hlavní svíčky, které symbolizují 4 neděle do Vánoc. Každá ze svíček však nese samostatné poselství.

Symbolika svíček nám má každý týden připomenout něco jiného, ​​něco, na co bychom neměli zapomínat.

První adventní svíčka znamená Mír.

Druhá svíčka Víru, kterou bychom si měli posílit.

Třetí adventní svíčka v sobě nese poselství Lásky.

Čtvrtá svíčka symbolizuje nehasnoucí naději.

Světlo svíček představuje věčný život. Svíčky na adventním věnci se zapalují postupně. Každou neděli se zapálí další.

Význam barev adventních svíček


Svůj význam má také barva svíček. Dnes už na trhu najdeme množství svíček různých barev, ale základními svíčkami pro adventní věnec byly 3 fialové a jedna růžová svíčka.

Fialové svíčky symbolizovaly pokání a růžová radost z příchodu Spasitele.

Ať už si vyberete jakékoli svíčky, přejeme vám aby vám tyto svíčky přinesly světlo do života Mír, Víru, Lásku a Naděje do nadcházejících dnů.

… neboť, kde je světlo, tam je NADĚJ.

PS: Věděli jste, že každá z adventních neděl měla své lidové označení: První adventní neděle – železná, druhá – bronzová, třetí – stříbrná a čtvrtá – zlatá?

Napsat komentář